torsdag 8 maj 2014

En bra välfärd är grunden för det goda samhället

Sverige ska vara ett välfärdsland som bygger på sammanhållning. alla ska bidra och alla ska få del. Vi socialdemokrater är övertygade om att det ger bäst förutsättning för alla människor att växa och förverkliga sina livsdrömmar. Vi står upp för den generella välfärden. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Välfärden ska omfatta alla - oavsett inkomst - och finansieras solidariskt. Om välfärden håller en hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund så sprider den risker, möjligheter och trygghet över livet, men också mellan generationer. Vi ser idag att välfärden tyvärr inte alltid fungerar som vi förväntar oss att den ska göra. Skattesänkningar har fått gå före en bra välfärd. Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas samtidigt som vi möter ökade behov av vård, omsorg och personal. Den svenska sjukvården är bra , men kan bli ännu bättre! Vårdens medarbetare måste få mera tid till patientkontakter. Tillgängligheten måste öka. Patientsäkerheten måste tas på större allvar och patienternas delaktighet i sin egen vård öka. Så bygger vi en välfärd som bidrar till ett trygg samhälle.

Inga kommentarer: