tisdag 6 maj 2014

Jämlik hälsa

Vi Socialdemokrater vill aktivt arbeta för att utjämna skillnader i hälsa mellan såväl befolkningsgrupper som länsdelar och stadsdelar. Ibland finns det orättfärdiga skillnader i hur kvinnor och män bemöts och behandlas. Social bakgrund och var i länet man bor kan också ha betydelse för vilken vård man får. Alla som uppsöker vården ska behandlas jämställt och likvärdigt utifrån sina behov. Ovanstående text är tagen ur det Socialdemokratiska hälso- och sjukvårdspolitiska programmet för Östergötland. Det är en prioriterad fråga att utjämna den skillnad i hälsa vi vet finns. Ibland är det skönt att få bekräftelse på att man tänker rätt. Vi var många förtroendevalda inom landstinget som idag tog möjligheten att lyssna på Sir Michael Marmot, legendarisk forskare på området hälsa. Han är en riktig estradör och kan verkligen fånga sin publik. Budskapet är oerhört tydligt. Det går att utjämna hälsoskillnader! Men det måste finnas politisk vilja, man måste göra saker och man måste göra rätt saker! Han pläderar lika tydligt för en generell välfärdspolitik där man behovsstyr resurser. Vi har vid de två senaste landstingsfullmäktigemötena hamnat i debatt med borgerliga ledamöter kring den ojämlika hälsan. Om man inte vill se den nuvarande situationen med växande klyftor som ett problem så står vi faktiskt långt ifrån varandra i analysen. Jag är dock övertygad att det går att utjämna hälsoskillnader. Tror man inte på mig får man dock faktiskt tro på Marmots mångåriga forskning!

Inga kommentarer: