tisdag 13 maj 2014

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Idag har vi Socialdemokrater presenterat våra förslag till en regional arbetsgivarpolitik. Under ett par års tid har vi haft en intern arbetsgrupp som diskuterat hur vi kan bli tydligare i vår arbetsgivarroll. Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten i den välfärd som kommuner och landsting levererar. Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska leda till att chefer och arbetsledare i kommuner, regioner och landsting får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, resurser och kompetens att driva en bra verksamhet med goda arbetsmiljövillkor. Medarbetare som trivs på jobbet gör ett bra jobb. Vår arbetsgivarpolitik ska verka för att alla ska uppleva arbetsglädje, trivas och känna yrkesstolthet. Det här programmet ska ses som ett regionalt ramprogram. Det finns en förväntan att (s) styrda kommuner och landsting förverkligar programmets inriktning. Vi presenterar 10 viktiga fokusområden där vi kan nämna att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Rätt till heltid är en grundläggande förutsättning för individens möjlighet till egen försörjning och är en viktig del för att nå det övergripande målet om ett jämställt samhälle. Vi menar att delade turer ska motverkas med all kraft. Programmet tar även upp områden som ledarskapsutveckling, medarbetarnas delaktighet samt kompetensförsörjning. Med programmet har vi Socialdemokrater pekat ut en tydlig arbetsgivarpolitik, som ska förverkligas i alla majoritetssituationer!

Inga kommentarer: