torsdag 22 maj 2014

Politiken i EU måste byta inrikning

Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande, är tydlig i en debattartikel i Aftonbladet. Vem som sitter i Europaparlamentet har en direkt påverkan på LO-medlemmarnas vardag. Han konstaterar att gemensamma lösningar och samarbete mellan länderna är en viktig grund för jobben och den gemensamma välfärden. Men förutsättningarna för att skapa hållbar tillväxt och trygga jobb kräver att löntagarna har en stark ställning. En gemensam marknad får inte utnyttjas för att pressa löntagarnas villkor nedåt eller hota rätten att teckna kollektivavtal. Artikeln avslutas men en enkel analys av Karl-Petter. Det behövs ett politiskt skifte i EU. Högerpolitiken med åtstramningar, avregleringar och ökade klyftor måste få ett slut. För att lyckas krävs att fler socialdemokrater tar plats i Europaparlamentet. Det är ett viktigt budskap som formuleras i artikeln.

Inga kommentarer: