torsdag 15 maj 2014

Utvecklingen går åt fel håll

Det är mycket som tyvärr går åt fel håll när det gäller utveckling i landstinget. Vi blir oroade när vi ser den ekonomiska utvecklingen för de sjukvårdande verksamheterna. Helårsbedömningen är att enheterna riskerar att gå med ett underskott på över 100 miljoner kronor. Trots stora ekonomiska tillskott under förra året och ett uttalat mål från den moderatledda landstingsledningen att under 2013 skulle balans i verksamheten uppnås, så går utvecklingen åt fel håll. Vårdcentralerna ska klara målet att erbjuda besök på vårdcentralerna inom sju dagar för 95% av patienterna. Detta är ett mål som bara 7 av 43 vårdcentraler klarar. Möjligheterna att komma fram på telefon till vårdcentralerna har dessutom försämrats. Den senaste mätningen visar att nio procent av patienterna fick beskedet att ringa nästföljande vardag. Elva vårdcentraler gav ett sådant besked till mer än 10 procent av patienterna och fyra vårdcentraler till mer än 20 procent. För oss socialdemokrater är det en prioriterad uppgift att vända den här utvecklingen och förbättra tillgängligheten till våra vårdcentraler. Kostnaden för inhyrd personal fortsatter att öka! Ökningen är i jämförelse med förra året 31%. Att behöva förlita sig på inhyrd personal är inte bara en ekonomisk fråga, utan det går även ut över arbetsmiljön och påverkar både patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Det är djupt oroande att Östergötland tillhör de sämre landstingen när det gäller vårdrelaterade infektioner. Risken för våra patienter att drabbas av en vårdrelaterad infektion är betydligt större än i de flesta andra landsting. Frågan måste tas på allvar från den politiska ledningen. Här har den nuvarande borgerliga landstingsledningen gjort andra prioriteringar. Landstinget i Östergötland måste få en ny kurs, med en politisk ledning som vågar leda och ta beslut.

Inga kommentarer: