fredag 23 maj 2014

Vårdens sommarbemanning

Återigen står landstinget i Östergötland inför stora utmaningar med att klara sommarbemanningen. Problem med bemanningen inom hälso- och sjukvården är inte enbart ett problem i Östergötland. Brist på utbildad personal och större konkurrens leder till att flera landsting har problem med att säkra kompetensförsörjningen, inte minst gäller det under sommaren. Det är därför extra viktigt att landstinget i Östergötland är en attraktiv arbetsgivare så att man klarar av att rekrytera den personal man har behov av. En vård som håller hög kvalitet förutsätter att personalen trivs och mår bra, har tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter och har möjlighet att vidareutbilda sig. Landstinget måste både klara av att rekrytera ny personal och behålla den vi har. Vi socialdemokrater vill därför stärka arbetet med bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling och lönestrategiska frågor. Vi vill även se en utökning av antalet utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor och en utökning av antalet ST-block. I slutändan handlar vårdpersonalens arbetssituation om vårdkvalitet. Patienterna som söker sig till vården ska kunna känna sig trygga i att de möter personal som är rustad att ge dem den bästa möjliga vård och omsorg. För att upprätthålla en hög kvalitet och för att klara av rekryteringen måste det även utbildas fler, därför vill vi se en utökning av antalet utbildningsplatser.

Inga kommentarer: