måndag 26 maj 2014

Bra samtal!

Vi socialdemokrater har genomfört mängder med viktiga samtal med människor runt om i Östergötland. Det har varit många som engagerat sig i valrörelsen och som fört vardagssamtal med vänner, grannar och arbetskamrater. Det har varit ett folkrörelsearbete i dess rätta bemärkelse. Det här genomförda arbetet kommer att ha stor betydelse när vi går ut i valrörelsen i höst. Allt pekar på att vi ökar stödet i Linköping, vilket är mycket tillfredställande.

Inga kommentarer: