söndag 11 maj 2014

Svensk sjukvård

Sjukvården är en grundbult i vårt välfärdssamhälle. Flera delar av sjukvården har idag allvarliga problem. Sjukvårdspersonal och patienter rapporterar om en tidspressad arbetssituation som riskerar att leda till brister i patientsäkerheten. Trycket och belastningen på akutmottagningar, vårdavdelningar och andra vårdverksamheter är mycket högt. Vi behöver utveckla en sjukvård där patienter känner trygghet och där personalen kan utföra sitt jobb på ett säkert sätt. Vi socialdemokrater vill därför göra en riktad nationell satsning på 2 miljarder kronor som möjliggör en satsning på mer vårdpersonal. Det ger mer tid för vård och höjer kvaliteten. Inom ramen för insatsen ska särskilt fokus ligga på att säkerställa ett bra omhändertagande av svårt sjuka äldre.

Inga kommentarer: