söndag 2 februari 2014

Bra besked från (s)

Carin Jämtin och Lena Hallengren har presenterat fyra viktiga punkter som ska ligga till grund för den nationella socialdemokratiska hälso- och sjukvårdspolitiken. Punkterna är: - Mer resurser och mer tid för vård - låt proffsen vara proffs. - Jämlik och tillgänglig vård. - Personalens kompetens avgör vårdens kvalitet. - Forskning och samverkan för medicinska framsteg i vården. Sjukvården är en grundbult i vårt samhälle. Vi socialdemokrater är beredda att investera i en framtida stark hälso- och sjukvård. Moderaterna har lagt 130 miljarder på skattelättnader. Vi socialdemokrater satsar på välvärden i stället.

Inga kommentarer: