tisdag 1 april 2014

Stärk vården av svårt sjuka äldre

Att säkerställa en god vård och omsorg av våra äldre är en av de stora välfärdsutmaningarna för Sverige. För ofta skickas svårt sjuka äldre patienter fram och tillbaka mellan sin bostad, primärvården, akutmottagningen och sjukhusets vårdavdelningar. Det är inte en vård som på ett bra sätt är anpassad till äldre människors behov, och det är ingen kostnadseffektiv vård. Kommuner och landsting bör gemensamt utveckla samarbete och organisation för vården av äldre där primärvård, socialtjänst och slutenvård skapar gemensamma rutiner för att bättre ta hand om mycket gamla och multisjuka patienter. Olika lösningar för att kraftigt minska eller helt komma bort från återkommande akutbesök på sjukhus kommer att innebära minskade kostnader för samhället och minskat lidande för den enskilde. Den nationella satsningen på 2 miljarder som vi socialdemokrater gör på sjukvården syftar till att höja kvaliteten och kompetensen, bland annat genom att öka personalstyrkan i vården. Särskilt fokus ska ligga på en sjukvård som utformas efter de äldres behov.

Inga kommentarer: