tisdag 12 augusti 2014

Bra besked från (s)

Idag har vi socialdemokrater presenterat ytterligare förslag inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi föreslår ett sjukvårdslyft med traineejobb för unga i sjukvården och fler platser i sjuksköterskeutbildningen. Vi socialdemokrater investerar 700 miljoner kronor i traineejobb för att 5000 ungdomar ska få chansen till jobb och utbildning i sjukvården. Jobben kombineras med relevant yrkesutbildning med inriktning omvårdnad eller administration. Syftet är att ungdomarna ska ta steg på vägen mot utbildning till undersköterska eller medicinsk sekreterare. För att klara av att rekrytera personal med rätt kompetens även i framtiden måste fler ungdomar välja utbildning till vårdyrkena. Det nationella förslaget innebär 227 traineetjänster i Östergötland. Ett annat mycket viktigt förslag i sjukvårdslyftet är förslaget att investera i fler utbildningsplatser på både grundutbildningen och specialistutbildningen för sjuksköterskor. På grundutbildningen utökas antalet platser med 700 och satsningen innebär ytterligare 600 platser på specialistutbildningen. Kombinera detta förslag med vårt lokala förslag att förbättra de ekonomiska villkoren under studietiden för de som väljer att specialistutbilda sig så får vi en mycket stark sjukvårdspolitik. Vi socialdemokrater i Östergötland har länge pekat på behovet av att utbilda fler och är mycket nöjda med satsningen på fler utbildningsplatser.

Inga kommentarer: