söndag 24 augusti 2014

Magdalena Andersson lysande!

Under kvällen har det varit en ekonomidebatt i Agenda mellan Anders Borg och Magdalena Andersson. Magdalena var stark i debatten! Hon visade tydligt på vår socialdemokratiska politik och att den borgerliga regeringen faktiskt saknar en hållbar politik för att bekämpa arbetslösheten, sätta våra ungdomar i jobb och förbättra den svenska skolan. Den borgerliga regeringen har prioriterat skattesänkningar på nästan 140 miljarder istället för att investera i vår välfärd. Statens finanser har gått från ett överskott till underskott. Borg har även problem med sina ekonomiska prognoser. Än en gång tvingas han att revidera ner Sveriges BNP-tillväxt. Under Almedalsveckan revideras tillväxtprognosen för året ner till 2,5. Nu bedömer Borg tillväxten till 1,9. Vi vet att kommunerna fått ökade kostnader för det ekonomiska biståndet på nästan 3 miljarder kronor totalt. Människor utan arbete blir bidragsberoende. Den moderata sysselsättningspolitiken har misslyckats. Det är dags för en ny inriktning på politiken. Magdalena Andersson blir en lysande finansminister.

Inga kommentarer: