söndag 3 augusti 2014

Socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik

Målet för vår socialdemokratiska hälso- och sjukvårdspolitik är en god och jämlik hälsa för alla. Ett av de främsta verktygen för att nå dit är en trygg och rättvis vård, som ges efter behov. Svensk hälso- och sjukvård är och ska fortsätta vara bland de bästa i världen och den östgötska vården ska vara bland de allra bästa i Sverige. En vård i toppklass kräver välutbildad vårdpersonal och framgångsrik medicinsk forskning. Vi socialdemokrater vill modernisera, höja kvaliteten och genomföra förbättringar i den östgötska vården. En stressad och pressad vårdpersonal har inte alltid möjlighet att ge den goda omvårdnaden man skulle vilja ge. Mer tid till patientkontakt måste frigöras. Vårdens proffs måste få möjlighet att vara proffs. Under de åtta år som landstinget i Östergötland styrts av en moderatledd politisk ledning har man misslyckats med att rusta landstinget för framtidens utmaningar. Detta trots att moderaterna tvingades svika sitt vallöfte om oförändrad skatt. Nu startar man upp flera nya verksamheter som i sig är bra, men ger inte vården förutsättningar att klara uppdragen på sikt. När man i år startar nya verksamheter är det många frågetecken kring hur stora kostnader det kommer att innebära för sjukvården kommande år. Det vi kan se är dock att det kommer att handla om minst 90 miljoner kronor. Samtidigt har vårdverksamheterna i Östergötland under de senaste åtta åren gått med stora underskott och är totalt idag över en miljard kronor. Det här oansvariga sättet att styra måste få ett slut. Resultatet är nämligen tydligt i sjukvården. Trots att cancersjukvården och tillgängligheten till vårdcentralerna har pekats ut som prioriterade av moderaterna så kan vi inte vara nöjda. Väntetiderna för den som drabbats av till exempel bröstcancer och prostatacancer är bland de längsta i landet och tillgängligheten till vårdcentralerna har försämrats de senaste åren. Vi socialdemokrater kommer, om vi får förtroende att styra landstinget, att göra allt vi kan för att få ordning på vårdekonomin, förbättra tillgängligheten till vårdcentralerna och korta köerna till cancersjukvården. Så rustar vi den östgötska hälso- och sjukvården stark inför framtiden.

Inga kommentarer: