lördag 2 augusti 2014

Många brutna vallöften från de borgerliga partierna

Under de borgerliga åtta åren vid makten har antalet anställda inom den kommunfinansierade välfärdssektorn minskat trots att befolkningen ökat. Det innebär tyvärr färre vårdplatser som ökande barngrupper i förskola och skola. Mikael Danberg presenterade en rapport under veckan i Almedalen som visar på punkt efter punkt hur utvecklingen sett ut under de här borgerliga åren. Det är många svikna vallöften som kan noteras. Antalet sysselsatta har ökat, men sysselsättningsgraden har minskat i Sverige. Det beror på att befolkningen ökat under perioden med ungefär 500 000 personer. Långtidsarbetslösheten har tredubblats och ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Ungdomsarbetslösheten har ökat från 19 procent i slutet av 2006 till drygt 23 procent 2014. Antalet långtidsarbetslösa från cirka 25000 till 70000. Vi är många som kommer ihåg hur moderaterna anklagade oss socialdemokrater för den "massarbetslöshet" som rådde 2006. Jag kan bara konstatera att den moderata politiken har fullständigt misslyckats med att pressa ner arbetslösheten i vårt land. Ännu värre är att den borgerliga regeringen inte vill eller inte förmår att presentera någon politik för ökad sysselsättning. Man har sänkt skatten med 134 miljarder och överskottet i de offentliga finanserna gått från ett plus på 65 miljarder till ett underskott på 89 miljarder. Trots borgerliga vallöften om en annan politisk riktning är Sverige nu ett land där klyftorna ökar, kvaliteten inom välfärdssektorn har stora brister och skolresultaten sjunker. Enligt Damberg är Sverige det land inom OECD där skolresultaten sjunker snabbast. Men det finns möjligheter att ändra på den här utvecklingen. Valet i september är avgörande för vilken riktning politiken ska ta.

Inga kommentarer: