torsdag 14 augusti 2014

Dörrknackning

Det känns bra att vara igång med den här valrörelsens dörrknackningar. Vi var ett 20-tal socialdemokrater som knackade dörr i Skäggetorp idag. Vi för många intressanta och viktiga samtal och det finns ett stöd för de socialdemokratiska förslagen kring sysselsättning och skola. Tillgängligheten till vårdcentralen är en fråga som också dyker upp i samtalen. Många tycker att det borde vara lättare att kunna boka tider och få träffa vårdpersonal. Jag drar slutsatsen att det visar vilken betydelse vårdcentralen har för människors trygghet. Vi socialdemokrater har varit tydliga. Att förbättra tillgängligheten till vårdcentralerna är en prioriterad fråga för oss. Det ska vara lätt att nå vårdcentralen.

Inga kommentarer: