torsdag 7 augusti 2014

Sveriges mest attraktiva arbetsplatser 2020

En av hälso- och sjukvårdens främsta och viktigaste tillgångar är dess medarbetare. kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att kunna erbjuda en högkvalitativ hälso- och sjukvård till medborgarna. I maj 2014 presenterade vi socialdemokrater en motion som pekade ut viktiga inslag i den personalpolitik vi vill föra i landstinget. Vårt personalpolitiska mål är att landstingets arbetsplatser ska bli Sveriges mest attraktiva senast år 2020. Ska vårt landsting kunna säkra en långsiktig kompetensförsörjning måste vi ha höga mål. En rad konkreta åtgärder måste till för att nå målet. - Rätt till heltid. Varje ny tjänst ska vara en heltid. - Tryggare anställning. Ingen visstidsanställd medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år, oavsett inom vilken tidsram visstidsanställningarna har skett. - Rätten till lokalt anpassade arbetstidsmodeller måste återinföras. - Mer tid för patientkontakt måste skapas. Därför vill vi se fler medarbetare i sjukvården. Nationellt vill vi socialdemokrater tillföra 2 miljarder kronor till sjukvården. För Östergötlands del innebär det 91 miljoner. Det är dags att ta vårdens medarbetare på allvar när de beskriver en för stressad arbetssituation. Lönebildningen är ett viktigt inslag i arbetsgivarepolitiken. Landstinget har stort behov av att utforma en tydlig och långsiktig lönestrategi. Skulle vi socialdemokrater få förtroendet att leda landstinget efter valet i september blir en av de första åtgärderna att tillsammans med de fackliga organisationerna starta ett långsiktigt utvecklingsarbete som syftar till att utveckla landstinget till en ledande attraktiv arbetsgivare.

Inga kommentarer: