onsdag 6 augusti 2014

En köfri och jämlik sjukvård

Vår socialdemokratiska vision är enkel. Genom engagemang, samarbete och framtidsinriktade reformer kan vi nå målet om världens bästa välfärd. Den som blir sjuk ska veta att han eller hon får hjälp av personal som har den bästa kompetensen, tillräckligt med tid för sina patienter och som arbetar med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken. Vi vill att vården ska vara köfri och ha hög tillgänglighet. Köer och väntetider är både besvärande för patienten som drabbas, administrativt krävande för läkare och sjuksköterskor och dyrt för samhället. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med sin vårdcentral. Den som mår dåligt ska aldrig behöva fastna i långa telefonköer eller ha svårt att nå sin vårdcentral. Vårdcentralerna ska ges mandat att själva anpassa öppettider och administrativa lösningar efter patienternas behov och önskemål. Vi Socialdemokrater vill se mer personal i sjukvården. Vi satsar två miljarder kronor i vår nationella hälso- och sjukvårdspolitik på just detta. Med fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare kan både tillgängligheten och kvaliteten i vården förbättras. Vi vill förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö. En vård i världsklass förutsätter att personalen trivs och mår bra, har tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter och har möjlighet att vidareutbilda sig. Detta är några av de socialdemokratiska som vi vill genomföra för att förbättra den östgötska hälso- och sjukvården.

Inga kommentarer: