tisdag 19 augusti 2014

Vår vision är enkel!

En vård i världsklass förutsätter att personalen trivs och mår bra, har tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter och har möjlighet att vidareutbilda sig. Vi vill förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö eftersom vi är övertygade om att det leder till bättre kvalitet i vården. Vi socialdemokrater vill att alla medarbetare ska känna inflytande och makt över den egna arbetssituationen och över planeringen av arbetstiden. Därför vill vi återinföra möjligheten till lokalt anpassade arbetstidsmodeller. Alla medarbetare ska ges möjlighet att delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Landstingets anställda ska inte behöva offra sina privatliv för jobbet och vårdpersonal ska kunna ha ett helt liv där det finns tid och ork till både arbete och familj. Därför vill vi införa rätt till heltid och samtidigt ge alla anställda möjlighet att orka jobba heltid. Vinner vi valet så ska vi starta ett personalpolitiskt utvecklingsarbete tillsammans med berörda fackliga organisationer som syftar till att utveckla landstingets arbetsplatser till de bästa i hela landet! Ska vi kunna säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen måste landstinget vara en attraktiv arbetsgivare!

Inga kommentarer: