söndag 23 februari 2014

Forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården i Östergötland ska vila på de senaste medicinska rönen, ligga i vetenskaplig framkant och bygga på väl beprövad erfarenhet. Landstinget ska därför ha god förmåga att utveckla, hitta och använda ny kunskap. Det kräver en väl utbyggd infrastruktur för såväl egen forskning som för att fånga upp nya forskningsbaserade behandlingsmetoder, hjälpmedel och läkemedel som utvecklats på andra platser i världen. Universitetssjukhuset är länets naturliga forskningscentrum. Det är viktigt att alla landstingsfinansierad verksamhet, även privata utförare, tar ansvar för forskningen och dess förutsättningar. Goda möjligheter till forskning medverkar till att göra landstinget i Östergötland till en attraktiv arbetsgivare.

Inga kommentarer: