torsdag 6 februari 2014

Hur blir kommuner och landsting attraktivare arbetsgivare?

Fredagen den 7 februari arrangerar vi Socialdemokrater tillsammans med S-studenter ett lunchseminarium för att diskutera hur Östergötlands kommuner och landstinget ska bli mer attraktivare arbetsgivare idag och i framtiden. Vi har bjudit in professor Kerstin Ekberg, som bland annat har forskat kring arbetslivsinriktad rehabilitering och Sandra Wahlberg som är ordförande för lärarförbundet i Linköping. Jag kommer att leda ett samtal med Kerstin och Sandra vad som behöver göras för att kommuner och landsting ska kunna bli en bra arbetsgivare. Det finns många spännande områden som jag hoppas att vi hinner med. ledarskapets betydelse är ett område. Hur vi organiserar arbetet är ett annat område som måste uppmärksammas. Inom vården är det uppenbart att vårdpersonal belastas med arbetsuppgifter som tar tid från de så viktiga patientkontakterna. Samma debatt finns inom skolans värld. Den socialdemokratiska landstingsgruppen har arbetat fram en personalpolitisk motion som pekar ut en framtida inriktning på landstingets personalpolitik. Våra medarbetares kompetensutveckling är en viktig punkt som vi tar upp. Vårt seminarium är öppet för alla. Vi kommer att hålla till uppe på Linköpings Universitet, Campus Valla; I- huset sal 101 och vi startar 12.15 och slutar 14.00.

Inga kommentarer: