fredag 21 februari 2014

Hög kvalitet på sjuksköterskeutbildning

De två utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen respektive kandidatexamen i omvårdad vid Linköpings universitet håller hög kvalitet. Det är Universitetkanslersämbetet (UKÄ) som ansvarar för all utvärdering av universitetsutbildningar. Linköpings universitet kommer väl ut i jämförelse med andra svenska universitet, vilket är mycket glädjande. För landstingets del är det viktigt att hälsouniversitets medicinska utbildningar håller hög klass och har ett gott rykte! Som arbetsgivare behöver vi göra mer för att säkra landstingets långsiktiga behov av kompetenta medarbetare.

Inga kommentarer: