onsdag 19 februari 2014

Matchningen på arbetsmarknaden måste fungera.

En av de viktigaste uppgifterna för arbetsförmedlingen och aktörerna på arbetsmarknaden är att klara företagens behov av att rekrytera medarbetare. Detta misslyckas Sverige just nu med. Läget är allvarligt. Över 400 000 människor saknar ett jobb samtidigt som 54% av arbetsgivarna uppger att det är svårt att rekrytera. För mig betyder detta att arbetsförmedlingen måste få tydliga direktiv att prioritera denna arbetsuppgift. En annan åtgärd är naturligtvis att satsa på olika typer av utbildningssatsningar. Om inte vårt näringsliv kan få tag i rätt kompetens hotas naturligtvis tillväxt och en stabil positiv långsiktig utveckling. Det är tråkigt att konstatera att den nuvarande borgerliga regeringen varit så passiv när det gäller att bekämpa arbetslösheten.

Inga kommentarer: