torsdag 27 februari 2014

Hälso- och sjukvårds politiskt program

Vi socialdemokrater har idag presenterat vårt förslag till hälso- och sjukvårdspolitiskt program för Östergötland. Vi har fått bra genomslag i media, vilket känns mycket tillfredställande. I vårt arbete med att ta fram ett nytt program har vi både omprövat och förnyat vår politik för hälso- och sjukvården. Vårt program behandlar både dagens och framtidens utmaningar för hälso- och sjukvården. Socialdemokraterna har av tradition högt förtroende i hälso- och sjukvårdsfrågor. Det är av högsta vikt att förvalta det förtroendet. Vi presenterar en politik som innebär en jämlik och köfri sjukvård med hög medicinsk kvalitet. Hur du än vill kontakta vården ska du kunna göra det på ditt sätt. Via telefon, mejl eller via mina vårdkontakter. Det ska vara enkelt att få kontakt med din vårdcentral. Alla östgötar kan få en bättre hälso- och sjukvård. Men en vård i toppklass kräver välutbildad personal och framgångsrik forskning. Modern sjukvård måste vara öppen för nya tankar och för nya arbetssätt. Vi vill utveckla hälso- och sjukvården för framtiden.

Inga kommentarer: