måndag 3 februari 2014

Moderaterna och ekonomin

Vilken trovärdighet har den moderatledda regeringen när det gäller att sköta landets ekonomi. Magdalena Andersson har mycket tydligt formulerat sig så här: "Finansministern är skyldig svenska folket ett svar. Sverige har inte lånat så mycket pengar sedan nittiotalets djupa krisår. Är det verkligen rätt att låna 240 miljoner kronor om dagen när konjunkturerna stärks." Det är en viktig fråga som fortfarande inte fått något svar. En aktuell mätning visar att väljarnas förtroende för socialdemokraternas förmåga att sköta landets ekonomi har ökat. Det är ett viktigt kvitto på att Magdalena Andersson gör ett bra jobb!

Inga kommentarer: