måndag 10 februari 2014

Vad Anders Borg inte kommenterade!

Jag hade möjligheten att lyssna på den moderata finansministern Anders Borg då han gästade Linköping på ett frukostmöte. Självklart finns det mycket i den ekonomiska analysen som jag som socialdemokrat kan instämma i. Ett sådant område är Europas fortsatta besvärliga situation, även om det blivit något bättre. Det är dock alltid intressant att fundera på vad han inte kommenterade. Sveriges höga arbetslöshetssiffror vill finansministern inte prata om. Om man tittar på situationen när den borgerliga regeringen tillträde och situationen nu så är det uppenbart att den förda borgerliga politiken misslyckats när det gäller sysselsättningen. De sänkta skatter som moderaterna och Borg prioriterat har inte gett önskad effekt på sysselsättningen. Självklart är det viktigt att satsa på infrastruktur. Det är satsningar som skulle ha kommit tidigare och nu har staten mindre ekonomiska resurser att lägga på järnväg och förbättrade transporter på grund av de ekonomiska prioriteringar som den moderata regeringen gjort tidigare under regeringsåren. Anders Borg lyfter fram att Sverige i jämförelse med andra länder satsar mycket på sitt utbildningssystem. Han nästan raljerade över de andra ländernas tveksamma politik. Vad han inte kommenterade är att många europeiska länder når bättre skolresultat för lägre kostnader än Sverige. Den borgerliga skolpolitiken har i grunden misslyckats. Nu går det inte längre att skylla på oss socialdemokrater utan ansvaret för sämre skolresultat och felaktiga prioriteringar måste läggas på den nuvarande borgerliga regeringen som haft regeringsmakten i snart 8 år! Landet behöver en ny politik och en ny regering!

Inga kommentarer: