tisdag 4 februari 2014

Intressant besök på Mariebergs vårdcentral

Vi var några stycken från den socialdemokratiska landstingsgruppen som gjorde ett intressant besök på Mariebergs vårdcentral idag. Under en längre tid har vi haft kontakt med några medarbetare som kommit med många spännande tankar på hur vården och verksamheten kan utvecklas i den västra länsdelen. Idag var det dags att träffas. Det blev ett mycket givande samtal som kom att handla om bland annat vårdcentralens utvecklingsmöjligheter och tillgänglighet och hur sjukhusvården på lasarettet i Motala kan utvecklas. Vi socialdemokrater gör en nationell satsning på den svenska hälso- och sjukvården i vår alternativa budgetmotion. En viktig punkt handlar om att kunna anställa fler medarbetare i vården. En annan handlar om att avlasta vårdpersonal administrativa arbetsuppgifter så att tiden med patienterna kan öka. Mariebergs vårdcentral är en av de vårdcentraler som vi är beredda att ge ett utökat uppdrag för att kunna arbeta kraftfullt med förebyggande hälsoinsatser.

Inga kommentarer: