måndag 21 april 2014

Årsredovisning

När landstingsfullmäktige sammanträder på onsdag den här veckan är huvudfrågan årsredovisningen för 2013. En årsredovisning är både en tillbakablick över det år som gått och en framtidsspaning över utmaningar som kommer. Ett valår som i år blir naturligtvis årsredovisningen också ett bokslut över hela mandatperiodens resultat. Media har redan uppmärksammat de svikna vallöften som det moderatstyrda landstinget tvingas redovisa. Landstingsskatten höjdes, trots det tydliga beskedet i valrörelsen 2010 om oförändrad skatt. Cancersjukvården var en prioriterad fråga för moderaterna i 2010 år val. Resultatet är ett gigantiskt misslyckande då socialstyrelsen och SKL:s "Öppna Jämförelser" placerar Östergötland på plats 19 av 21 landsting när det gäller cancersjukvården. Självklart finns det mycket som fungerar bra i Östergötland. Det är viktiga fastighetsinvesteringar som är igångsatta under mandatperioden. Att rusta våra sjukhus för framtida utmaningar är viktiga framtidsinvesteringar. Sammantaget har dock den nuvarande moderatledda landstingsledningen inte lyckats leda och styra landstinget så att vi står rustade att möta framtidens utmaningar. Trots historiskt stora ekonomiska tillskott och trots sådana politiska mål har vi inte lyckats skapa balans i vårdverksamheten. Underskotten tar mycket kraft av organisationen och sliter på medarbetarna när det gäller vardagsarbetet. Vi måste göra betydligt mer för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Kostnaden för bemanningsföretagen ökar kraftigt i Östergötland, vilket är en trend som måste brytas. Under flera år har vi debatterad vårdrelaterade infektioner, där Östergötland tillhör de landsting där risken att drabbas är störst. Det räcker inte med att säga att det är en prioriterad fråga om det inte sker någon förbättring. Tar man del av årsredovisningen är det uppenbart att Landstinget i Östergötland behöver en ny politisk kurs med en ny politisk ledning!

Inga kommentarer: