måndag 14 april 2014

Socialdemokratiska satsningar på hälso- och sjukvården

Idag har vi Socialdemokrater presenterat en viktig del i vår ekonomiska motion. Vi satsar 2 miljarder kronor på hälso- och sjukvården. Svensk hälso- och sjukvård rankas högt i internationella jämförelser men vi nås allt oftare av rapporter om att utvecklingen går åt fel håll. Dagens brister inom svensk sjukvård riskerar våra möjligheter att svara upp mot framtidens utmaningar. Allt fler blir äldre och kraven på en bättre sjukvård ökar. Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter, men ställer också höga krav på kompetens och en god arbetsmiljö. Vi behöver ge svensk sjukvård ökade resurser för att den ska klara av att hålla god kvalitet nu och i framtiden. Det går före stora skattesänkningar. Vi vill öka resurserna till svensk sjukvård. För år 2015 föreslår vi att staten tillskjuter 2 miljarder för att dämpa resursbristen och bidra till att säkra en god sjukvård över hela landet. För Östergötlands del innebär det 91 miljoner. Av detta resurstillskott vill vi öronmärka 75 miljoner till mer personal på länets vårdcentraler och sjukhus. När det gäller våra vårdcentraler presterar vi sämre än riket. Det gäller bland annat bemötande, förtroende vård och behandling och delaktighet. Vi Socialdemokrater har högre ambition än så. Östergötland kan bättre. Ett annat område vi vill förbättra är cancersjukvården. Vi kommer på 19 plats av 21 inom cancersjukvården i "öppna jämförelser". I Socialstyrelsens kartläggning av 9 cancerdiagnoser har Östergötland längre väntetider än riket i 7 fall. Östergötland måste kunna bättre. 10 miljoner läggs på att stärka tillgången på sjuksköterskor med specialistkompetens . Utöver detta vill vi starta ett utvecklingsarbete för en mer sammanhållen vårdkedja för äldre, samt utveckla hälsocentraler i bostadsområden med stor ohälsa. Så rustar vi hälso- och sjukvården för framtidens utmaningar.

Inga kommentarer: