onsdag 2 april 2014

Kostnaden för inhyrd personal ökar i vården

Det är ingen bra utveckling vi har i landstinget vad gäller beroendet av inhyrd personal. Under de två första månaderna ökade kostnaden med 34% i jämförelse med samma period förra året. Totalt köpte Landstinget i Östergötland tjänster av olika bemanningsföretag för 11 miljoner kronor. Den borgerliga landstingsledningen gör alldeles för lite för att bryta den här utvecklingen. Det stora problemet med den här utvecklingen är inte ekonomin utan att vi tappar utvecklingskraft och det långsiktiga hotet mot den medicinska kvaliteten. Arbetar man som inhyrd vårdpersonal gör man ett gott dagsaktuellt arbete, men det säger sig själv att intresset att driva utvecklingsfrågor och arbeta för långsiktiga framtida lösningar på en klinik eller vårdcentral inte har samma prioritet. Det här har även myndigheten Inspektionen för Vård och Omsorg pekat på i några rapporter. Utvecklingen i Östergötland är också ett underbetyg på de borgerliga partiernas arbete med personalfrågorna. Ska vi bryta trenden med inhyrd personal måste landstinget bli en attraktiv arbetsgivare som kan säkra en långsiktig kompetensförsörjning.

Inga kommentarer: