onsdag 23 april 2014

Utveckla hälso- och sjukvården i Östergötland

Patienterna rankar Östergötlands vårdcentraler sämre än rikssnittet, kostnaderna för hyrpersonal skjuter i höjden och vårdpersonal vädjar om mer tid för direkta patientkontakter. I "öppna jämförelser" kommer Östergötland på plats 19 av 21 när det gäller cancerområdet. Det saknas med andra ord inte förbättringsområden för den östgötska hälso- och sjukvården. I en artikel i Corren idag tydliggör jag flera Socialdemokratiska förslag som skulle förbättra situationen. Nationellt vill vi socialdemokrater satsa 2 miljarder kronor extra på vården. Det innebär 91 miljoner extra till Östergötland. Det är resurser som vi vill använda till personalförstärkningar på länets vårdcentraler och sjukhus. Vi vill ge alla vårdcentraler mandat att själva hitta lokala lösningar. Vi vill låta proffsen vara proffs och tror att det blir bäst när vårdens medarbetare har mandatet och tiden att hitta lösningar som passar de listade patienternas behov och önskemål. Det kan gälla öppettider och olika typer av öppna mottagningar. Vi vill utveckla Östergötlands vårdcentraler till de bästa i Sverige.

Inga kommentarer: