tisdag 22 april 2014

Vår vision är enkel

En vård i världsklass förutsätter att personalen trivs och mår bra, har tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter och har möjlighet att vidareutbilda sig. Vi vill förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö eftersom vi är övertygad om att det leder till bättre kvalitet i vården. Vi vill att alla medarbetare känner inflytande och makt över den egna arbetssituationen och över planeringen av arbetstiden. Därför vill vi återinföra möjligheten till lokalt anpassade arbetstidsmodeller. Vården är kunskapsintensiv och vårt mål är att all vårdpersonal ska arbeta med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken. Därför vill vi ge alla medarbetare möjlighet att delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Landstingets anställda ska inte behöva offra sina privatliv för jobbet och vårdpersonal ska kunna ha ett helt liv där det finns tid och ork till både arbete och familj. Därför vill vi införa rätt till heltid och samtidigt ge alla anställda möjlighet att orka jobba heltid. Vi socialdemokrater vill förstärka hälso- och sjukvården i Sverige med två miljarder kronor. Då kan fler medarbetare anställas och kvaliteten höjas. Mer tid kan läggas på patientkontakter. Vården medarbetare ska avlastas administrativa uppgifter.

Inga kommentarer: