onsdag 16 april 2014

Vägen till ett jämlikt och jämställt samhälle

Vi Socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Vår utgångspunkt är alla människors frihet att kunna leva ett gott liv. Det betyder ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla potential. En förutsättning för det är en god hälsa. Ojämlikheten i hälsa och livslängd ökar såväl globalt som bland människor i Sverige. Ojämlikhet visar sig i nedsatt hälsotillstånd som i sin tur medför sämre möjligheter att kunna arbeta och delta i samhället. Det är därför hög tid att konfrontera skillnader i hälsa och deras orsaker för att förhindra en utveckling med ökad social oro, konflikter och utanförskap. Arbetet för ökad social hållbarhet och jämlik hälsa måste prioriteras i det politiska arbetet och en förutsättning för att lyckas är att se människors olika behov och förutsättningar.

Inga kommentarer: