torsdag 3 april 2014

Bra initiativ av Åkerbo-Tannefors Socialdemokratiska förening

Avslutade arbetsdagen med att besöka Åkerbo-Tannefors S-förening som ordnat ett möte om hälso- och sjukvårdspolitik. Jag kunde berättade om våra satsningar på bättre tillgänglighet och på våra vårdcentraler. Vår vårdpersonal behöver få mer tid till patientkontakter. Väntetiderna inom cancersjukvården på behandling och besked måste kortas. Här har den moderatledda landstingsledningen misslyckats fullständigt. När det gäller väntetider inom cancersjukvården är vi sämst i landet. Vi fick mycket intressanta diskussioner om valfrihet, vinster och hur vi organiserar vårdverksamheten. Det känns som det finns en stor uppslutning kring vår socialdemokratiska hälso- och sjukvårdspolitik.

Inga kommentarer: