söndag 6 april 2014

Valarbete

I helgen var vi Socialdemokrater i Linköping och knackade 5000 dörrar. Nu känns det verkligen att valrörelsen är igång. Det blev många bra samtal. Synpunkter kring jobben, skolan och vården dominerade. Vi har presenterat en tydlig lokal och regional politik för dessa områden. Vårt framtidskontrakt för Linköping handlar om att ingen ung ska vara utan jobb. Vi vill tillsammans med näringslivet ge unga en anställning där jobb varvas med studier för att läsa in kompetens. Vi vill införa en 90-dagars garanti. Vi vill garantera att ingen ung ska behöva vänta mer än 90 dagar på att få jobb eller studier efter att man blivit arbetslös. När det gäller skolan vill vi Socialdemokrater att Linköping ska bli Sveriges bästa skolkommun 2020. Det kräver höjda ambitioner och ordentliga investeringar i skolan. Vi vill satsa på mindre klasser. Med fem elever färre per klass de tidiga skolåren ökar arbetsron och lärarna kan ge eleverna den uppmärksamhet de behöver. Linköping ska ha den bästa äldreomsorgen, inte den billigaste. privatiseringar och pressade priser har inte lett till högre kvalitet. Vi vill satsa på mer personal och det måste bli ett stopp på utförsäljningen av äldreomsorgen. Minst hälften av Linköpings äldreomsorg ska drivas kommunalt. Vi vill att vården ska vara köfri och ha hög tillgänglighet. Köer och väntetider är både besvärande för patienten som drabbas, administrativt krävande för läkare och sjuksköterskor och dyrt för samhället. Vi är beredda att tillföra mer resurser så att mer personal kan anställas i vården. Vårdpersonalens arbetsmiljö måste förbättras. Mer tid måste läggas på patientkontakter.

Inga kommentarer: