fredag 25 april 2014

Fler i jobb ger mer pengar till vården!

Vi vet att hälso- och sjukvården står inför många framtidsutmaningar. Utmaningar som kommer att kräva ökade resurser. Om arbetslösheten sänks med 2 procentenheter i Östergötland skulle vi få 50 miljoner kronor mer till vår sjukvård. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Att bekämpa vår höga arbetslöshet är inte bara bra för den enskilda människan, det är också bra för hela samhället. Vi Socialdemokrater satsar 2 miljarder på sjukvården i vår nationella politik. Det innebär 91 miljoner kronor till Östergötland. Med vår jobbpolitik kan vi lägga till ytterligare resurser som kan användas för att förstärka och förbättra hälso- och sjukvården. Vi vill bland annat öka tillgängligheten till våra vårdcentraler, förbättra cancersjukvården och låta vårdpersonalen få mera tid till patientkontakter.

Inga kommentarer: