lördag 21 augusti 2010

5 miljarder till jobben och välfärden

Vi socialdemokrater prioriterar jobben och satsningar på välfärden. Vi vill återinföra innovationsprogram i samverkan mellan näringsliv, universitet och arbetsmarknadens parter. Vi föreslår en ny innovationsberedning som ska ledas av statsministern. Den slopade arbetsgivareavgiften första året för den som anställer en arbetslös ung vill vi socialdemokrater utöka till att även omfatta pratik- eller traineeplatser. I ett första steg handlar det om 15 000 platser. Vi bygger ut detta till ungdomsavdrag. Vår politik är aktiv och framtidssyftande.
Vi lägger förslag till förändringar inom hemtjänsten.
Huvudkonflikten i valet är "fler jobb istället för ökade klyftor."

Inga kommentarer: