torsdag 12 augusti 2010

Investera i de äldre

I möjligheternas Linköping ska människor kunna se fram emot att bli äldre. Ett gott liv ska bejakas med kultur,samvaro och en rik fritid. När det inte längre går att klara sig hemma på egen hand ska vården och omsorgen finnas där, och den ska vara av högsta kvalitet. Det är dags att ge något tillbaka till den generation som investerade i oss. Det gör Linköping starkt. Dagens Linköping präglas tyvärr inte av dessa värden. Äldrevården i Linköping är fragmentiserad. Marknadsexprement får gå före kvalitet och välmående. Linköping kan bättre. Vi socialdemokrater vill höja kvalitén och sätta de äldre i centrum. Brukaren ska få större möjlighet att välja vad och hur man vill ha stöd och hjälp. Idag straffbeskattas pensionärer. Vi socialdemokrater accepterar inte den orättvisan. Det ska löna sig att arbeta, men vi vill också att det ska löna sig att ha arbetat ett långt och strävsamt liv.
I socialdemokraternas hälso- och sjukvårdspolitik gör vi en massiv satsning på de äldre. Totalt tillför vi vården 300 miljoner kronor per år i vårt förslag. Vi vill utveckla äldrehälsovården på vårdcentraler. Det ska bli enklare med vård i hemmet och vi vill se snabba och särskilda lösningar för äldre multisjuka på akutmottagningarna. Sommarens verklighet på akutmottagningarna förskräcker. Det är detta valet handlar om. det behövs en ny politik för de äldre.

Inga kommentarer: