måndag 2 augusti 2010

Avgörande skillnad i synen på statsbidrag mellan blocken

Den borgerliga vårbudgeten, som presenterades i april gav besked till kommuner och landsting. Vid årskiftet 2010-2011 minskas statsbidragen till kommuner och landsting med 12 miljarder. Den borgerliga regeringen motiverar detta med att det var ett kortsiktigt konjunkturstöd. Under flera år har regeringens hantering av statsbidraget präglats av en kortsiktighet och sena besked. Engångsbelopp värnar inte välfärdens kärna långsiktigt. Vi socialdemokrater har tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet tydligt talat om att vårt budgetförslag innehåller 12 miljarder mer till kommuner och landsting. 7 miljarder tillförs 2011 och 5 miljarder 2012. Två tydliga alternativ att ta ställning till!

Inga kommentarer: