måndag 16 augusti 2010

Nya möjligheter för företagande i vården

Idag publicerade Corren mitt och Anna Larssons svar till Hans Dahlgren som skrev 9/8. Hans är näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna. I sin artikel menar han att vi rödgröna debatterar fel saker inom hälso- och sjukvården, att vi säger nej till möjligheten att köpa sig före i vårdkön och att vi av ideologiska skäl säger nej till privata alternativ inom vården. Ett sådant onyanserat förhållningssätt måste vi bemöta.
Vi står för uppfattningen att det inte är någon bra lösning att använda försäkringslösningar för att korta de vårdköer som den offentligfinansierade vården ska klara. Däremot har vi socialdemokrater i Östergötland en pragmatisk hållning och i grunden en positiv syn på privat företagande i vården, utan att för den skull låta privat utförande bli ett självändamål. Man kan tycka att Dahlgren skulle ha kontrollerat hur en socialdemokratisk majoritet i landstinget agerat under tidigare år. Vi tar oss gärna an de svåra frågorna inom svensk hälso- och sjukvård. Områden som ekonomi, demografi, medicinsk-teknisk utveckling, egenansvar och hälsans ojämlika fördelning bildar en spännande grund för utveckling av hälso- och sjukvården i vårt land. Finns inga slagordslösningar utan här belönas eftertanke och reflektion. Vi hoppas att Vårdföretagarna gärna deltar i den dialogen, utan ideologiska skyddslappar!

Inga kommentarer: