söndag 8 augusti 2010

Den borgerliga landstingsbudgeten

Den borgerliga majoriteten (inkl Vrinnevilistan står bakom ett budgetförslag som är mycket svagt. Man lägger ut ca 60 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden för satsningar på "prioriterade grupper". Det ska jämföras med vårt rödgröna budgetförslag som innehåller direkta satsningar på cirka 300 miljoner kronor. I det borgerliga budgetförslaget finns 4 miljoner avsatta årligen till landstingsstyrelsens förfogande för engångsinsatser och en engångspott på 46 miljoner som enbart finns 2011. Man väljer att inte ge nödvändiga resurser till kollektivtrafiken. Det innebär att man inte har finansiering för redan fattade beslut om utökning av trafiken, till exempelvis pedeltågen till Motala. Den borgerliga majoriteten måste ge svar på hur detta ska finansieras. Man räknar med ekonomiskt noll-resultat vilket innebär att redan beslutade besparingar måste genomföras. Med den borgerliga budgeten görs inga ansatser att hämta hem delar av det negativa egna kapitalet (drygt en miljard vid årskiftet 2009/10). De borgerliga partierna skjuter problemen på framtiden och tar inte ekonomiskt ansvar!

Inga kommentarer: