tisdag 17 augusti 2010

Debatt hos PRO Linköping

Lokalavdelningen i Linköping av Pensionärernas Riksorganisation (PRO) arrangerade en valdebatt under kvällen. Föga förvånande kom straffskatten av pensionärerna att hamna i debattens centrum. PRO har drivit den här frågan hårt under den här mandatperioden och med en rödgrön regering blir det ändring. Mona Sahlin var tydlig i sitt sommartal. De som arbetar och pensionärerna ska beskattas lika. Därför satsar vi socialdemokrater 10 miljarder på att ta bort orättvisan. Med nu gällande skattesatser betalar en pensionär med 14 000 kr i pension 700kr mer i skatt/per månad än den som arbetar och har samma månadslön. Är månadslönen 20 000 kr ökar skillnanden i skatt till över 1000 kr till pensionärens nackdel. Det är en orimlig situation! Med de borgerliga partiernas politik kommer skatteklyftan att minska men skillnanden i beskattning kommer att bestå till pensionärens nackdel.
Annars var det intressant att jag fick medhåll från samtliga partier att satsningen på ett centrum kring idrottsforskning var en bra tanke. Det var Lasse Strand, den välkände Linköpingssonen, som ställde en fråga kring detta. Det var en fråga som vi socialdemokrater startade ett arbete kring förra mandatperioden. Den här mandatperioden har absolut ingenting hänt kring detta. Lasses fråga kanske får fart på detta!
Vi debatterade naturligtvis även kvaliten inom den offentliga sektorn, hälso- och sjukvårdsfrågor samt naturligtvis upphandlingar. Det missnöje som finns bland PRO:arna kring förändringen av Apoteken kom tydligt fram.

Inga kommentarer: