torsdag 5 augusti 2010

Nya siffror från arbetsförmedlingen

En ny rapport från arbetsförmedlingen visar att enbart två procent har fått ett vanligt subventionerat arbete efter introduktionsprogrammet. Räknar man också dem som fått en subventionerad anställning efter programmet så har ändå enbart sju procent fått ett arbete. Den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik har havererat. De borgerliga partiernas politik att försämra sjukförsäkringsreglerna för att tvinga människor till arbetsförmedlingen har misslyckats. 58 procent har flyttats över till ett annat program med aktivitetsstöd och 23 procent saknar både program och stöd.
En effekt av de nya sjukförsäkringsreglerna är att människor har tvingats säga upp sig från deltidsanställningar . Regeringen har dock inte begärt någon statistik över utvecklingen av arbetande timmar för dem som utförsäkrats varför det inte går att se i statistiken hur många som drabbats av detta.
Regeringens uttalade mål var att försämra sjukförsäkringssystemet och istället skulle de genom arbetsförmedlingen få ett arbete. Den borgerliga arbetslinjen! Nu visar fakta att politiken misslyckats. Enbart två procent har fått jobb efter insatserna på arbetsförmedlingen. Så var det med borgerlig arbetsmarknadspolitik!

Inga kommentarer: