lördag 14 augusti 2010

I samma spår!

De borgerliga partierna i Östergötland har presenterat en valplattform där de själva menar att de vill fortsätta med samma politik i landstinget i fyra år till . En förvånande passiv politisk hållning. Det vore förödande för sjukvården och dess medarbetare med fyra år till av mångmiljonunderskott, stora besparingar och försämrade arbetsvillkor för medarbetarna.
Det är anmärkningsvärt att de inte har något sammanhangande resonemang i valplattformen om hur de ska klara vårdens ekonomi, samtidigt som de har en landstingsbudget utan några som helst marginaler. Sjukvård kostar pengar och vi socialdemokrater vill göra stora förbättringar som vi också finansierar. När de borgerliga partierna presenterar sina förslag måste frågan alltid ställas. "och hur ska det finansieras?"
Det är medarbeterna som fått betala priset för den här mandatperiodens politik. Att fortsätta fyra år till i samma spår slår hårt mot patienter och medarbetere.
Nej landstingspolitiken behöver lägga om kurs, byta spår så att vi kan rusta verksamheten för framtidens utmaningar. Det behövs en ny politisk ledning av landstinget!

Inga kommentarer: