måndag 23 augusti 2010

Borgerligt misslyckande!

Landstingspolitiken behöver en ordentlig kursändring. Nästan dagligen kommer det fakta som visar på konsekvenserna av det borgerliga styret i landstinget. Nu senast kan delårsrapporten för 2010 presenteras. Det ekonomiska resultatet för sjukvården hamnar på ett underskott på 180 miljoner kronor. Bokslutet 2009 slutade på ett underskott på 142 miljoner kronor. Då var beskedet att åtgärder skulle vidtas inför 2010. Än en gång den här mandatperioden kan man konstatera att det ekonomiska resultatet försämras. Några besked om hur den nuvarande landstingsmajoriteten ska möta den här situationen kommer inte. Våra medarbetare kan inte springa fortare. Att ropa på effektivisering ter sig allt tommare.
Vi socialdemokrater går till val med ett besked om en skattehöjning på 50 öre. De ekonomiska resurserna ska användas till en förstärkning av hälso- och sjukvården i Östergötland. Vi har en tydlig framtidsinriktad politik. Hur ser det borgerliga alternativet ut. Ytterligare fyra år med samma politik, som leder till bestående underskott i vården och personal som går på knäna!
Det är dags för en kursändring den 19 september i landstingspolitiken!

Inga kommentarer: