onsdag 4 augusti 2010

Fjärde Storstadsregionen

Norrköpings Tidningar (NT) gör genom journalisten Janne Stenström en stor granskning av Fjärde Storstadsregionen i dagen tidning. Jag måste säga att den stora artikeln (fyra sidor!) bitvis gör ett konstigt intryck. Stenström driver tesen att samarbetet mellan Linköping och Norrköping under namnet Fjärde Storstadsregionen är ett gigantiskt misslyckande, inte minst gäller det näringslivsutvecklingen. Som stöd för denna uppfattning hänvisas till en utredning som regionförbundet Östsam behandlade under våren 2010. Utan tvekan är det så att Östergötland underpresterar på en rad områden som handlar om tillväxt, näringsliv och utbildning. Det beläggs än en gång i Östsams utredning. Det är dock ingenting nytt. Den här kunskapen om situationen i Östergötland är någonting som inte minst Östsam ägnat mycket tid och kraft åt.
Dessutom arbetar den senaste utredningen med långa tidsserier. Skulle man göra en studie som behandlar de senaste fem årens utvecklingen skulle bilden bli ljusare.
För mig är det konstigt att på dessa grunder underkänna arbetet i Fjärde Storstadsregionen.

Min uppfattning är att Linköping och Norrköping på en mängd områden fördjupat samarbetet. Ett samarbete som kommer hela vår region till del. Vilken betydelse ger Stenström och NT det faktum att våra kommuner genomfört ett unikt arbete med en gemensam översiktsplan. Jag har själv tillsammans med min kommunalrådskollega Eva Andersson agerat under Almedalen kring detta arbete. En långsiktig fysisk planering är en viktig förutsättning för en sund näringslivsutveckling i regionen. Fjärde Storstadsregionen står på den punkten väl rustad inför framtiden.

Sedan tycker jag att Stenströms beskrivning hur Linköping agerar kring det lokala näringslivsbolaget NuLink är spekulativt och med dålig faktakontroll. Som en av styrelseledamöterna i NuLink sitter jag närmare underlag och beslut än vad utomstående gör.

Eftersom jag kommer att ägna mig åt det regionala perspektivet betydligt tydligare nästa mandatperiod i min roll som landstingspolitiker så har jag en önskan:
Skapa inte en motsättning mellan behovet av en kraftfull region som kan öka tillväxten, och det uppnådda resultatet i Fjärde Storstadsregionen. Det är min bestämda uppfattning att det behöver gå bra både för Norrköping och Linköping för att en region där Östergötland ingår ska få luft under vingarna.

Inga kommentarer: