tisdag 10 augusti 2010

Möte med SKTF

Det var bra stämning utanför US under tidig morgontid idag. Vi delade ut flygblad om bland annat vår personalpolitik. En av de första åtgärderna vi socialdemokrater tänker genomföra om vi vinner landstingsvalet är att återinföra möjligheterna till olika arbetstidsmodeller. Ett misstag av den borgerliga majoriteten att ta bort den möjligheten, som givit en liten ekonomisk effekt. Men det har pressat verksamheten ytterligare.
Dagen fortsatte sedan med en viktig och intressant träff med SKTF:s ledning inom landstinget. Syftet med den här typen av träffar är naturligtvis att få en bild av och lyssna på vilka som är fackliga organisationers viktigaste frågor inom landstinget. Jag har ju under många år arbetat med personalpolitik inom Linköpings kommun. Jag slås av att så många fack inom landstinget markerar kompetensfrågorna som en avde mest centrala frågorna för den fackliga organisationen. I SKTF fall har man myntat begreppet "rätt använd kompetens". Och så är det! Kan vi utnytttja medarbetare med skicklig administrativ kompetens på ett gott sätt så frigörs tid som kan användas till patienterna! På så sätt skapas en effektiv sjukvårdsorganisation. Landstingsorganisationen är en oerhört kunskapsintensiv organisation. Då blir naturligtvis medarbetarens kompetens en oerhört viktig faktor för att skapa en effektiv organisation.
Jag är övertygad om att dialogen med de fackliga organisationerna kommer att fortsätta kring kompetens och kompetensutveckling!

Inga kommentarer: