måndag 9 augusti 2010

Valrörelse

Så är vi igång med det rent praktiska arbetet i en valrörelse. Hela hösten 2009 och en bra bit in på våren 2010 har det varit en intensiv period med att skriva program, utforma politiken fyra år framåt och inte minst anta våra listor till Riksdagen, Landstinget och Kommunfullmäktige. Mycket av förutsättningarna för en bra valrörelse är alltså klara. Nu gäller det det praktiska utförandet. För vår del börjar det med flygbladsutdelning utanför US under morgondagen. Sedan kommer dagarna att fyllas med olika aktiviteter fram till den 19 september.
På något sätt känns det stort att leva i en demokrati där politiskt aktiva människor från olika politiska partier under fredliga former tävlar om politisk makt och där den enskilda medborgaren genom sin röst i hemliga val avgör den politiska maktbalansen i samhället.

Inga kommentarer: